Ciechanowiec Online

Subiektywny Niecodziennik

Zaproszenie na odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej profesorowi Janowi Tropile (1933 – 2021)

Zapraszamy na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej profesorowi Janowi Tropile (1933 – 2021).

 

Uroczystość rozpocznie się 6 listopada o godzinie 11.00 w siedzibie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

Prof. dr hab. Jan Tropiło, wieloletni członek Rady Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka
w Ciechanowcu oraz współtwórca i autor scenariusza nowej ekspozycji, poświęconej weterynarii.

Urodził się 7 lutego 1933 roku w Przemyślu. Dyplom lekarza weterynarii uzyskał w 1958 roku na Wydziale Weterynaryjnym SGGW. Bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę w Katedrze Higieny Produktów Zwierzęcych Wydziału Weterynaryjnego macierzystej Uczelni. W jednostce tej przepracował całe życie zawodowe, do czasu przejścia na emeryturę w 2003 roku. Tytuł profesora nauk weterynaryjnych uzyskał w 1995 roku. W latach 1999–2003 pracował na stanowisku profesora zwyczajnego SGGW.

Jest autorem lub współautorem ponad 300 publikacji oryginalnych i komunikatów naukowych, dotyczących higieny żywności i chorób zwierząt łownych i współautorem z tego zakresu dwóch podręczników: „Łowiectwo – weterynaria, higiena” oraz „Badanie i ocena sanitarno-weterynaryjna zwierząt łownych i dziczyzny”, a także współautorem 4 skryptów. Działalność naukowa Profesora skupiała się głównie na następujących zagadnieniach: rozpoznawaniu chorób zwierząt wolno żyjących i ocenie sanitarno-weterynaryjnej dziczyzny, określeniu działania bakteriobójczego preparatów odkażających, modyfikacji metod oznaczania oraz wykrywaniu pozostałości antybiotyków w żywności w aspekcie higieny żywności i ochrony zdrowia człowieka, określeniu wpływu zabiegów technologicznych na pozostałości antybiotyków w żywności oraz wpływie promieniowania jonizującego na drobnoustroje, występujące w produktach pochodzenia zwierzęcego. W 1994 roku wyizolował szczep Nocardia z mięsa bydła importowanego do Polski i był współautorem opracowania diagnostyki poubojowej i oceny mięsa w przypadku stwierdzenia tej choroby. Wypromował 5 doktorów oraz był recenzentem 5 prac doktorskich i 2 rozpraw habilitacyjnych.

Był współorganizatorem i autorem scenariusza otwartej w 1982 nowej ekspozycji, poświęconej weterynarii. Do 2011 r. był członkiem Rady Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.Przez wiele lat działając w Sekcji Historycznej PTNW, wielokrotnie organizował w Ciechanowcu sesje naukowe o tematyce historycznej, wystawy czasowe, a także wieczory autorskie i spotkania z lekarzami weterynarii – artystami. Dzięki Jego działaniom zyskano także wiele eksponatów oraz niezliczoną ilość książek i czasopism.
Za pośrednictwem Profesora inni także przekazywali dary dla muzeum ufając Jego autorytetowi.

Odznaczony został: Złotym Krzyżem Zasługi (1978), Odznaką Honorową PTNW „Merito pro Societate” (1978), Członkostwem Honorowym PTNW (1987), Złotą Odznaką Za zasługi dla SGGW (1987), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1988), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990), Medalem ks. Krzysztofa Kluka (1998), Medalem Honorowym Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej „Bene de Veterinaria Meritus” (2002 r.), Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2007), Medalem „Zasłużony dla Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” (2007), Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego (2012). Zmarł 18 czerwca 2021 roku. Został pochowany na Cmentarzu Wilanowskim
w Warszawie.

Źródło: