Ciechanowiec Online

Subiektywny Niecodziennik

Przysięga Podlaskich Terytorialsów

Ponad 90 żołnierzy ochotników 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej (PBOT) im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” w sobotę (30.10) złożyło przysięgę wojskową. To już szóste zaprzysiężenie w tym roku. Podczas uroczystości obecny był Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

Uroczystość odbyła się na terenie jednostki wojskowej przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku.

Słowa roty wypowiedziało ponad 60 ochotników, którzy zakończyli szkolenie podstawowe. Pozostali terytorialsi to żołnierze rezerwy, którzy kończą szkolenie wyrównawcze.

Przykład patriotyzmu i ofiarności

List gratulacyjny do nowych żołnierzy skierował Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej. Dziękował w nim za podjęcie decyzji o wstąpieniu do formacji wojskowej.

W uroczystości wzięli udział również Dariusz Piontkowski, wiceminister Edukacji i Nauki, Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski, rodzina gen.bryg. Władysława Liniarskiego – patrona 1.PBOT, ks. kmdr ppor. Bolesław Leszczyński, kapelan garnizonu Białystok, przedstawiciele władz lokalnych oraz kombatanci. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Wojskowa z Siedlec.

Przysięga była też okazją do wręczenia wyróżnień i listów gratulacyjnych 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

***

Przysięga wojskowa jest ostatnim etapem szkolenia podstawowego, które rozpoczęło się 15 października. W grupie szkolących się większość stanowią osoby młode w wieku 18-24 lata. Średnia wieku wynosi 26 lat. Prawie 20 proc. nowo powołanych do terytorialnej służby wojskowej to kobiety.

Wojska Obrony Terytorialnej to jeden z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych.

System obrony terytorialnej w Polsce w obecnej formie rozpoczął się pod koniec 2015 r. W służbie WOT jest ponad 30 tys. żołnierzy. W Podlaskiem formacja liczy ponad 2 tys. żołnierzy.

Paulina Dulewicz
red.: Małgorzata Półtorak
fot.: Mateusz Duchnowski