Ciechanowiec Online

Subiektywny Niecodziennik

Zaproszenie na wernisaż – WITOLD CHARKO. MALARSTWO.

Szanowni Państwo,

Dorota Łapiak dyrektor Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu ma zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy czasowej pod tytułem: WITOLD CHARKO. MALARSTWO.

Uroczystość odbędzie się 8 lipca 2021 o godzinie 12.00 w siedzibie Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, przy ulicy Pałacowej 5.

Witold Charko urodził się w 1931 roku w Wajkowie nad Bugiem. W wieku dziewięciu lat wraz z rodziną został przesiedlony do Malewicz. Po powrocie do rodzinnej wsi, kontynuował naukę w Szkole Podstawowej w Siemiatyczach. W Bielsku Podlaskim ukończył Liceum Pedagogiczne, Studium Nauczycielskie natomiast w Białymstoku.

W 1968 roku osiadł na stałe w Ciechanowcu, gdzie podjął pracę kierownika Szkoły Podstawowej. Po reformie administracyjnej w 1975 roku objął też stanowisko kierownika szkół gminnych. Swoje funkcje pełnił do 1984 roku. Działalność pedagogiczną poświęcił m.in. nauczaniu wychowania muzycznego, w tym gry na akordeonie.

Pasję malarską wzbudził w nim przyjaciel, Stanisław Sierocki jeszcze w latach 90. XX wieku. Jest autorem około 180 dzieł, głównie pejzaży malowanych pędzlem lub szpachelką.