Ciechanowiec Online

Subiektywny Niecodziennik

Stypendium Burmistrza Ciechanowca za rok szkolny 2021/2022 przyznane

Stypendium Burmistrza Ciechanowca o charakterze motywacyjnym za rok szkolny 2021/2022 przyznane.

W tym roku po raz pierwszy zostało przyznane Stypendium Burmistrza Ciechanowca o charakterze motywacyjnym za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciechanowiec”.

Do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu wpłynęło osiem wniosków o przyznanie stypendiów, niestety tylko dwoje uczniów spełniało wymagania formalne do jego przyznania.

Warunkiem przyznania stypendium jest nie tylko wysoka średnia ocen, ale także zdobyte osiągnięcia w konkursach, olimpiadach oraz różnych festiwalach, przeglądach i turniejach na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Stypendium ma charakter motywacyjny i ma zachęcić dzieci i młodzież do udziału między innymi w takich wydarzeniach.

 

Aby uzyskać stypendium należało wykazać się m. in. tytułem laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, zdobyć w zawodach sportowych lub innych festiwalach, przeglądach i turniejach – indywidualne medalowe miejsca (I, II lub III) na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub uzyskać miejsca na podium podczas innych konkursów organizowanych na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub też międzynarodowym.

 

Pierwszą stypendystką jest Zuzanna Boryszewska, która kończąc ósmą klasę uzyskała średnią ocen 5,67. Godnie reprezentowała Gminę Ciechanowiec, jak i Szkołę Podstawową w Ciechanowcu zdobywając tytuł finalisty chemicznego konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim, zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie Historycznym Epoka Prymasa Tysiąclecia, I Miejsce w Mikołajkowym Maratonie Matematycznym, II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym Pilecki, III miejsce w Diecezjalnym Konkursie „Życie w Biblii, Biblia w życiu” oraz w wielu innych konkursach. Zuzanna Boryszewska otrzymała od Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu Akt nadania godności najlepszego absolwenta.

 

Drugim stypendystą jest uczeń obecnej klasy ósmej Przemysław Andrzej Sękal, który w poprzednim roku szkolnym osiągnął średnią ocen 5,29. Godnie reprezentował Gminę Ciechanowiec i Szkołę Podstawową w Ciechanowcu zdobywając m.in. III miejsce w kategorii szkół podstawowych w XX edycji ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Epoka Prymasa Tysiąclecia, gwarantując sobie tym samym już w szkole podstawowej Indeks na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie lub na Uniwersytet w Białymstoku. Przemysław Andrzej Sękal dodatkowo chętnie włącza się w akcje społeczne na rzecz środowiska lokalnego w formie wolontariatu.

 

Serdecznie gratulujemy!

Źródło: