Rola krwi w organiźmie
Dodane przez SLK dnia Marzec 21 2006 14:04:01
ROLA KRWI W ORGANIZMIE I JEJ PODSTAWOWE SKŁADNIKI

   Krew jest płynną tkanką, która składa się z krwinek czerwonych i białych, płytek krwi
i osocza, zwanego też plazmą. Spełnia ona wiele ważnych funkcji w organizmie człowieka:
krwinki czerwone - są odpowiedzialne za transport tlenu do wszystkich komórek organizmu. Dzięki czerwonym krwinkom oddychamy.
krwinki białe - są odpowiedzialne za obronę organizmu przed infekcjami.
płytki krwi - odpowiadają za zatrzymanie krwawienia.
osocze (plazma) - do 55% objętości krwi. Osocze zawiera białka (albuminę, czynniki krzepnięcia, białka odpornościowe). Jest odpowiedzialne za transport wody i substancji odżywczych do komórek. Odprowadza także produkty przemiany materii do wątroby, nerek i płuc.

Funkcje krwi:

1. Funkcja transportowa:
· krew dostarcza tkankom tlen (bierze udział w oddychaniu), w składniki energetyczne, mineralne, witaminy, hormony,
· oczyszcza organizm - pobiera zbędne produkty przemiany materii, np. CO2, mocznik i przenosi do płuc i innych narządów wydalających jak nerki, skóra,
· spełnia funkcje termostatyczne - przenosi ciepło z miejsc gdzie się go wytwarza najwięcej np. wątroba, mięśnie do skóry, gdzie produkcja jest mniejsza niż utrata,
2. Funkcja ochronna i obronna - rozpoznawanie i niszczenie szkodliwych i obcych dla ustroju czynników (wirusów, bakterii),
3. Funkcja homeostatyczna - tworzenie stałego środowiska wewnętrznego (stałość fizykochemiczna) - jest to warunek prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Cechy krwi ludzkiej:

Jedną z cech krwi ludzkiej jest jej zróżnicowanie serologiczne - człowiek ma jedną z czterech grup krwi. Może to być grupa A, B, AB, lub 0.

Oprócz grupy krwi układu AB0 człowiek może posiadać na swych krwinkach antygen Rh D (85% ogółu populacji) - wtedy taką krew określa się jako Rh (+) dodatnią. Pozostałe 15% ludzi nie ma tego antygenu. Taką krew określa się jako Rh (-) ujemną.

Grupę krwi układu AB0 i Rh oznacza się u każdego potencjalnego biorcy (pacjenta) po to, by chory otrzymał do przetoczenia zgodną grupowo krew lub osocze.