Ciechanowiec Online

Subiektywny Niecodziennik

Powstanie kolejny Klub Seniora+ w gminie Ciechanowiec

Na terenie gminy Ciechanowiec powstanie kolejny Klub Seniora+. Na realizację zadania  Gmina Ciechanowiec otrzyma kwotę dotacji w wysokości 200 000,00 zł.

26 lipca 2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim a Burmistrzem  Ciechanowca Eugeniuszem Święckim na dofinansowanie zadania publicznego pod nazwą „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Wojtkowicach Starych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2021.

Podczas realizacji projektu, przeprowadzone zostaną prace remontowo – adaptacyjne w budynku dawnej szkoły podstawowej przeznaczonym na Klub Senior+. W ramach zadania zaplanowano także zakup wyposażenia.

 

Całkowita wartość inwestycji to 387 058,00 zł.

Źródło: