Ciechanowiec Online

Subiektywny Niecodziennik

Politechnika Białostocka rozpoczyna rekrutację uzupełniającą na studia stacjonarne I i II stopnia

Politechnika Białostocka od 9 sierpnia 2022 roku rozpoczyna rekrutację uzupełniającą na studia stacjonarne I i II stopnia. Na przyszłych studentów czekają 453 miejsca na 24 kierunkach studiów.

 

Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne I i II stopnia na Politechnice Białostockiej będzie prowadzona poprzez Internetową Rekrutację Kandydatów na kierunki studiów:

 

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

architektura krajobrazu

biotechnologia

budownictwo

energetyka cieplna

gospodarka przestrzenna

inżynieria rolno-spożywcza

Inżynieria środowiska

leśnictwo

Wydział Elektryczny

ekoenergetyka

elektronika i telekomunikacja

elektrotechnika

elektrotechnika studia dualne

Wydział Informatyki

matematyka stosowana

Wydział Inżynierii Zarządzania

logistyka

turystyka i rekreacja

zarządzanie

zarządzanie i inżynieria produkcji

zarządzanie i inżynieria usług

Wydział Mechaniczny

automatyka i robotyka

inżynieria biomedyczna

mechanika i budowa maszyn

mechatronika

Stacjonarne II stopnia

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

BIM modelowanie i zarządzanie informacją o budynku

Wydział Inżynierii Zarządzania

zarządzanie

Link do Internetowej Rekrutacji Kandydatów: https://irk.pb.edu.pl/pl/

Rejestracja chętnych zakończy się 12 września 2022 roku. 16 września będzie ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Ostateczne wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia kandydaci poznają 28 września 2022 roku.

Więcej szczegółów: https://pb.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-studia-1-i-2-stopnia/rekrutacja-na-studia-1-stopnia/harmonogram-rekrutacji/

Fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka

Źródło: