Ciechanowiec Online

Subiektywny Niecodziennik

Nabór wniosków do Programu „Odkrywcy Diamentów”

Stowarzyszenie Odkrywcy Diamentów oferuje stypendia dla młodych innowatorów. Uczniowie szkół podstawowych, średnich i studenci mają szansę na rozwój

Masz pomysł? Zdobądź stypendium Odkrywców Diamentów

Stowarzyszenie „Odkrywcy Diamentów”, działające przy Politechnice Białostockiej, poszukuje uzdolnionych uczniów i studentów. Oferuje im stypendia, a także pomóc finansową w realizacji innowacyjnych projektów, czy udziału w konkursach. Nabór wniosków trwa do 7 września 2021 r.

Jak działają „Odkrywcy Diamentów”?

Stowarzyszenie „Odkrywcy Diamentów” to inicjatywa Politechniki Białostockiej oraz 11 przedsiębiorstw. Wspólnie pomagają uzdolnionej młodzieży szkolnej i studentom, przyznając im fundusze na rozwijanie swoich innowacyjnych pomysłów i prezentowanie ich na arenie krajowej i międzynarodowej.

Kapituła Stowarzyszenia poszukuje prac zawierających ciekawe rozwiązania z zakresu technologii, inżynierii, konstrukcji, wzornictwa przemysłowego, matematyki oraz zarządzania. ocenia je pod względem oryginalności i innowacyjności, a następnie przyznaje kwotę dofinansowania, którą uczniowie mogą przeznaczyć m.in. na zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektów, czy opłaty związane z udziałem w konkursach.

Odkrywcy Diamentów” wspierają też stypendiami wybitnych studentów Politechniki Białostockiej.

Kto może starać się o wsparcie finansowe?

O środki finansowe na zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektu, a także finansowanie wyjazdów na konkursy i zawody mogą ubiegać się zespoły uczniowskie z 7 i 8 klas podstawowych oraz szkół średnich, które pracują pod opieką pełnoletniego mentora.

W zgłoszeniu powinny opisać swój pomysł, zespół oraz określić budżet.

Zgłoszenia można przesyłać za pomocą formularza dostępnego na stronie Odkrywcy Diamentów

O stypendium Programu Odkrywcy Diamentów ubiegać się mogą też studenci oraz kandydaci na studia na Politechnice Białostockiej. Kapituła Programu przyznaje stypendia bazując na dotychczasowych osiągnięciach uczniów i studentów w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach.

Kandydaci do przyznania stypendium składają pisemny wniosek o jego przyznanie wraz z dokumentami potwierdzającymi dotychczasową działalność.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego dla studentów.

Kiedy decyzja o przyznaniu wsparcia?

Wnioski o wsparcie finansowe, dotyczące zarówno działalności zespołów uczniowskich, jak i studentów, można składać do 7 września 2021 r. Dwa dni później odbędzie się spotkanie Kapituły Programu Odkrywcy Diamentów, które zdecyduje o przyznaniu środków.

Informacje zostaną podane na stronie Odkrywców Diamentów.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Programu Odkrywcy Diamentów.

Dotychczas ze wsparcia finansowego Stowarzyszenia skorzystało już ponad 50 zespołów uczniowskich, które na swoje projekty otrzymały ponad 250 tys. zł. Stypendia „Odkrywców Diamentów” otrzymało 10 studentów Politechniki Białostockiej. Jednym ze stypendystów był Petros Psyllos, wielokrotnie nagradzany w kraju i na świecie młody wynalazca z Białegostoku.

W skład Kapituły Stowarzyszenia „Odkrywcy Diamentów” wchodzą firmy i instytucje, które jednocześnie tworzą fundusz stypendialny. Są to:

 • Politechnika Białostocka

 • Budimex S.A.

 • Coral sp.j.

 • Cynkomet sp. z o.o.

 • Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.

 • Kombinat Budowlany sp. z o.o.

 • Malow sp.z o.o.

 • MetalFach sp. z o.o.

 • Rosti sp. z o.o.

 • Samasz sp .z o.o.

 • Unibep S.A.

 • Wodociągi Białostockie sp. z o.o.