Ciechanowiec Online

Subiektywny Niecodziennik

„Etnografia w muzeum. Idee, drogi, tropy”

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa na Konferencję Etnograficzną „Etnografia w muzeum. Idee, drogi, tropy”, która odbędzie się 20 i 21 kwietnia 2023 r. w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

W 2023 roku Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze rozpoczynają współpracę, której głównym celem jest organizowanie cyklicznych konferencji naukowych poświęconych tematyce „Etnografii w muzeum”. Pierwsza edycja konferencji ma charakter sondażowy, chcemy rozpoznać aktualne tendencje w muzealnictwie etnograficznym, nakreślić główne problemy oraz idee, wokół których współcześnie budujemy narrację muzealną.

Jako przedstawicielki i przedstawiciele środowiska reprezentującego etnologię i antropologię kulturową chcemy przypomnieć o etnografii – stanowiącej podstawę działalności naukowej wielu instytucji muzealnych, w tym muzeów na wolnym powietrzu, rozumianej jako specyficzny sposób oglądu świata i dokumentowania zjawisk społeczno-kulturowych.

Etnografia często bywa postrzegana przez pryzmat stereotypu, który określa ją jako dyscyplinę związaną z przeszłością kultury ludowej i wiejskiej, a cezurą czasową dla badań i budowania ekspozycji nadal pozostaje połowa XX wieku. Często utożsamiana jest ze skansenem muzealnym”, kojarzonym jedynie w pejoratywny sposób, jako coś minionego, przaśnego, uogólnionego i przekazujący zafałszowany wizerunek przeszłości.

W ostatnich kilku latach pojawił się nurt etnografii nastawionej na dokumentowanie współczesnej kultury ludowej, skupiając się na przemianach i nowych jej funkcjach, z wykorzystaniem metod partycypacyjnych (badawczych i ekspozycyjnych). Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich – teoretyków i praktyków, dla których etnografia stanowi istotny element współczesnego muzealnictwa. Spróbujmy wspólnie odpowiedzieć na pytanie: Co z etnografią w muzeach?

Uczestnikom konferencji proponujemy następujące (tytułowe)  idee, drogi, tropy, które pozwolą nam na zdiagnozowanie współczesnej problematyki muzeów etnograficznych:

  • Czy uprawnione jest dziś używanie pojęcia etnografia w kontekście kontekście działań muzealnych?
  • Czym była, czym jest, czym może być etnografia w muzeum?
  • Jaki jest związek akademii i muzeów w kontekście etnografii?
  • Jaką rolę odgrywają muzea w kształtowaniu teorii i metodologii etnograficznych?
  • Z jakimi problemami spotykają się muzea prowadzące etnograficzne badania terenowe?
  • Jakie tropy badawcze są podejmowane obecnie przez muzea etnograficzne?