Ciechanowiec Online

Subiektywny Niecodziennik

Budownictwo i dwa kierunki informatyki z certyfikatami międzynarodowymi

Szanowni Państwo,
 
skromnie informujemy o nowych kierunkach pozwalających absolwentom na pracę w całej Europie i poświadczających jakość kształcenia w Politechnice Białostockiej na poziomie europejskim
 
21 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego Komisji Akredytacji Uczelni Technicznych, dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB, Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Białostockiej, odebrała akredytacje KAUT oraz europejskie certyfikaty dla kierunków budownictwo pierwszego i drugiego stopnia, informatyka pierwszego i drugiego stopnia oraz informatyka i ekonometria pierwszego stopnia prowadzonych w Politechnice Białostockiej odpowiednio na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz na Wydziale Informatyki.
– To już kolejne certyfikaty przyznane kierunkom studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonym w Politechnice Białostockiej – przypomina dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB, Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Białostockiej. – Certyfikaty te zgodne są z europejskimi standardami i wskazują na doskonałą jakość kształcenia na studiach inżynierskich. Dyplomy ukończenia kierunków posiadających europejskie certyfikaty jakości  EUR-ACE® Label są uznawane w całej Europie. To także dodatkowa informacja dla studentów, że kształcili się na kierunku o bardzo wysokiej, po prostu europejskiej, jakości.
Politechnika Białostocka ma akredytacje dla 11 kierunków studiów.
– Niemal wszystkie kierunki studiów mają już takie akredytacje, pozostałe kierunki już czynią starania i składają wymaganą dokumentację – zapowiada prof. Dardzińska-Głębocka. – Jakość kształcenia w Politechnice Białostockiej jest na bardzo wysokim poziomie i warto to promować.
Akredytację KAUT ma obecnie 11 kierunków studiów realizowanych w Politechnice Białostockiej:
automatyka i robotyka (I i II stopień)
budownictwo (I i II stopień)
ekoenergetyka (I stopień)
elektrotechnika (I i II stopień)
elektronika i telekomunikacja (I i II stopień)
informatyka (I i II stopień)
informatyka i ekonometria (I stopień)
inżynieria biomedyczna (I i II stopień)
logistyka (I stopień)
mechanika i budowa maszyn (I i II stopień)
zarządzanie i inżynierii produkcji (I i II stopień)
KAUT nadaje akredytowanym kierunkom również europejski certyfikat jakości EUR-ACE® (European Accreditation of Engineering Programmes), przyznany w ramach procedury European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE). Certyfikaty EUR-ACE® są uznawane we wszystkich krajach UE i są potwierdzeniem zgodności programu studiów z przyjętymi w Europie normami i zasadami oraz gwarancją wysokiej jakości programów studiów technicznych. Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej jest wiceprezydentem Administrative Council ENAEE.
– Jako wiceprezydent Rady Administracyjnej jestem w tej części ENAEE, która decyduje o nadaniu certyfikatów europejskie EUR-ACE® Label w całej Europie – informuje prof. Kosior-Kazberuk. – ENAEE promuje jakość edukacji inżynierów w Europie i poza nią, oceniając inżynierskie kierunki studiów i nadając certyfikaty EUR-ACE® Label tym, które wypełnią wszystkie standardy. Absolwenci kierunków posiadających akredytację europejską otrzymują odpowiedni certyfikat wraz z dyplomem ukończenia studiów.
European Network of Accreditation of Engineering Education (ENAEE) jest organizacją zrzeszającą krajowe agencje lub inne instytucje akredytujące. Celem sieci jest budowanie zaufania do systemów akredytacji programów studiów inżynierskich, opracowanie standardów wymagań kompetencyjnych absolwentów inżynierów, a także opracowywanie stosownych umów o akredytację studiów inżynierskich i uznawanie kwalifikacji inżynierskich. Obecnie ENAEE grupuje narodowe organizacje akredytujące, zajmujące się jakością kształcenia inżynierów na uczelniach wyższych: Irlandii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Kazachstanu, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii, Włoch.
2023.04.24_Certyfikat KAUT_fot.Dariusz Piekut_PB (2)
2023.04.24_Certyfikat KAUT_fot.Dariusz Piekut_PB (11)
2023.04.24_Certyfikat KAUT_fot.Dariusz Piekut_PB (13)
2023.04.24_Certyfikat KAUT_fot.Dariusz Piekut_PB (18)
21.04.2023 KAUT, fot. Marianna Cielecka AGH
21.04.2023 KAUT, fot. Marianna Cielecka AGH
21.04.2023 KAUT, fot. Marianna Cielecka AGH
21.04.2023 KAUT, fot. Marianna Cielecka AGH
21.04.2023 KAUT, fot. Marianna Cielecka AGH

Źródło: