Ciechanowiec Online

Subiektywny Niecodziennik

Białostocki Test Informatyków w PB

Białostocki Test Informatyków na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej!

Do wygrania indeks na uczelnię oraz nagrody pieniężne i rzeczowe!

Rejestracja rusza 7 listopada!

30 listopada 2022 r. na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej odbędzie się Białostocki Test Informatyków. Wydarzenie adresowane jest do młodych ludzi, którzy swoją przyszłość wiążą z branżą IT. Konkurs jest organizowany od 2013 roku przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, który angażuje do tego przedsięwzięcia lokalne firm z branży informatycznej. To przykład dobrej współpracy na rzecz rozwoju kompetencji programistycznych studentów uczelni wyższych z województwa podlaskiego oraz uczniów szkół średnich z różnych rejonów Polski.

Do wygrania jest indeks na studia na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej oraz nagrody pieniężne, płatne staże i wakacyjne praktyki! Dodatkową wartością wydarzenia jest prezentacja firm, która ma charakter otwarty. Każdy chętny może przyjść, by porozmawiać z przedstawicielami najważniejszych firm z Podlasia, nawiązać kontakty zawodowe i poznać swoich przyszłych pracodawców. Firmy zaprezentują się w dniu testu, a więc 30 listopada o godz. 10:00 – 13.30 (korytarz przy auli C, na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej).

– Białostocki Test Informatyków to nie tylko konkurs, to przede wszystkim spotkanie młodych informatyków z lokalnymi liderami branży IT. Często jest to pierwsze spotkanie z firmami, które oferują miejsca pracy naszym absolwentom i pierwsze rozmowy o pracy zawodowej. Dzięki współpracy Wydziału Informatyki z potencjalnymi pracodawcami, wielu naszych studentów, również zwycięzców BTI, już na studiach znajduje zatrudnienie. Na początku są to staże i praktyki, a później praca na pełny etat. Miło nam, gdy spotkania ze studentami ze strony firm prowadzone są przez naszych absolwentów. Postrzegamy to jako piękną kontynuację naszych działań. Cieszymy się, że nasi najlepsi studenci znajdują wymarzoną pracę w naszym regionie i nie wyjeżdżają do innych miast – mówi dr Magdalena Kacprzak z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, koordynatorka konkursu.

Liczba miejsc jest ograniczona (120 osób), decyduje kolejność zgłoszeń, więc lepiej nie zwlekać.
Swój udział w konkursie mogą zgłaszać pasjonaci informatyki w 3 kategoriach:
• studenckiej – uczestnikiem może być student posiadający ważną legitymację dowolnej podlaskiej uczelni
• uczniowskiej – uczestnikiem może być uczeń (pełnoletni i niepełnoletni) posiadający ważną legitymację dowolnej polskiej szkoły ponadgimnazjalnej
• tematycznej – biorą w niej udział wszyscy uczestnicy Testu zarówno z kategorii studenckiej, jak i uczniowskiej.

Uczestnicy Białostockiego Testu Informatyków otrzymają zadania podzielone na 8 kategorii tematycznych: bazy danych, DevOps, technologie chmurowe – Azure, technologie mobilne, technologie webowe, znajomość języka C++, znajomość języka C#, znajomość języka Java.

Co ważne, pytania konkursowe zostały opracowane przez specjalistów z branży IT. Dzięki temu studenci mogą zweryfikować swoją wiedzę, ale również umiejętności praktyczne. Z kolei młodsi uczestnicy mają szansę, by sprawdzić się w trudniejszych zagadnieniach, ponieważ rozwiązują te same zadania, co starsi koledzy.
Naprawdę warto wziąć udział! Stawką w konkursie jest indeks na studia na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej oraz nagrody pieniężne, płatne staże i wakacyjne praktyki.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc spośród studentów otrzymają nagrody finansowe: 3000 zł, 2000 zł, 1500 zł.

Zdobywca 1. miejsca w kategorii uczniowskiej otrzyma przepustkę na studia, a więc wymarzony indeks na Politechnikę Białostocką. Laureaci 2. i 3. miejsca otrzymają wyróżnienia i drobne nagrody rzeczowe.

Spośród wszystkich uczestników zostaną wybrane po trzy osoby, które w poszczególnych kategoriach tematycznych zdobyły największą liczbę punktów. Zdobywca 1. miejsca w kategorii tematycznej otrzymuje nagrodę pieniężną: 500 zł. Zdobywcy 2. i 3. miejsca otrzymają wyróżnienia.
Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w konkursie.

Informacje na temat konkursu na stronie uczelni oraz wydarzenia:

https://bit.ly/3DPjYaW

https://bti.pb.edu.pl/

Harmonogram wydarzenia:

  • 7.11.2022 – otwarcie rejestracji 

  • 21.11.2022 – zamknięcie rejestracji

  • 30.11.2022 godz. 10:00 – 13.30 – prezentacja firm

  • 30.11.2022 godz. 11:00 – rozpoczęcie Testu

  • 30.11.2022 godz. 13:30 – gala rozdania nagród

Wydarzenie organizuje Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej wraz z lokalnymi firmami: Britenet, cronn, Inspeerity, intive, LBPro, PLUM, R Systems, SoftServe, Sollers Consulting, Spyrosoft, STX Next SA, Transition Technologies MS SA, Tranistion Technologies PSC, Transition Technologies-Software, workai, X-Code, „ZETO” SA.

KONTAKT: dr Magdalena Kacprzak, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej ds. Organizacji Białostockiego Testu Informatyków, email: m.kacprzak@pb.edu.pl

Źródło: