Sanitariuszka "Inka" - jedna z podlaskich podkomendnych "Łupaszki"

   Wśród dziesiątków podlaskich ochotników dołączających do 5 Brygady Wileńskiej AK znalazła się też i mieszkanka Narewki, Danuta Siedzikówna „Inka". Jej bohaterskie, a zarazem tragiczne losy sprawiają, że stała się postacią symboliczną dla całego pokolenia młodych obywateli Rzeczypospolitej, którzy najpierw podjęli walkę z okupantem niemieckim, później zaś nie chcieli zgodzić się na bezprawne rządy komunistów w Polsce. Świadczą też dobitnie, jak nieludzki system stworzyli komuniści po zagarnięciu władzy w Polsce.
   Danuta Siedzikówna urodziła się 13 IX 1928 r. we wsi Głuszczewina pod Narewką, pow. Bielsk Podlaski. Była drugą córką leśnika Wacława Siedzika i Eugenii z Tymińskich. W rodzinie żywe były polskie tradycje patriotyczne. Ojciec w 1913 r., podczas studiów w Petersburgu, został aresztowany przez władze carskie za udział w tajnej polskiej organizacji młodzieżowej. Zesłany w głąb imperium carów, długo nie mógł odzyskać wolności. Do Polski zdołał powrócić dopiero w 1926 r.! Szlachecka rodzina Tymińskich, z której pochodziła jej matka, spokrewniona była z Piotrem Orzeszko, jednym z bliskich współpracowników Romualda Traugtta podczas poleskiego okresu jego powstańczej działalności w 1863 roku (Orzeszko zapłacił zesłaniem za udział w powstańczej organizacji cywilnej). Dodajmy, że Tymińscy utrzymywali kontakt z żoną swego krewnego, pisarką Elizą Orzeszkową. Świadomość rodzinnej przeszłości musiała niewątpliwie wywierać wpływ na ukształtowanie osobowości i postawy córek leśniczego spod Narewki. Do wojny rodzina Siedzików mieszkała w leśniczówce w Olchówce pod Narewką, gdzie pracował ojciec przyszłej sanitariuszki „Inki". Danuta Siedzikówna uczyła się w szkole w Olchówce, potem zaś w szkole sióstr salezjanek w Różanym Stoku pod Grodnem. Miała dwie siostry: Wiesławę (ur. 1927r.) i Irenę (ur. 1932r.). Dalszą naukę przerwała jej wojna.

Rodzinne zdjęcie Siedzików - mała Danusia druga z lewej.

   We wrześniu 1939 r. teren powiatu Bielsk Podlaski został zajęty przez drugiego agresora - Armię Czerwoną i znalazł się pod okupacją sowiecką. Wacław Siedzik, podobnie jak wielu polskich leśników uznanych przez władze komunistyczne za osoby szczególnie związane z państwem polskim - a co za tym idzie - niebezpieczne, padł ofiarą represji - został w 1940 r. aresztowany przez NKWD i wywieziony do kopalni złota na Syberii. Po wybuchu w czerwcu 1941 r. wojny pomiędzy dotychczasowymi sojusznikami - Związkiem Sowieckim i hitlerowską III Rzeszą, został podobnie jak dziesiątki tysięcy Polaków zwolniony z obozu na mocy umowy Sikorski - Majski. Wyszedł z armią gen. Andersa ze Związku Sowieckiego i wraz z nią znalazł się na terenie Iranu. Tam, w Teheranie, sprawował funkcję komendanta obozu dla polskich uchodźców cywilnych. Trudy pobytu w sowieckim obozie tak dalece wyczerpały jego organizm, że zmarł niedoczekawszy końca wojny.
   Po aresztowaniu Wacława Siedzika przez NKWD, jego rodzina została usunięta przez władze sowieckie z leśniczówki w Olchówce. Musiała zamieszkać w niedalekiej Narewce, tutaj też zastał ją wybuch wojny niemiecko - sowieckiej. Prawdopodobnie już wtedy matka „Inki", Eugenia Siedzik, miała kontakty z polską konspiracją niepodległościową. W lipcu 1941 r. Narewka znalazła się pod okupacją niemiecką.
   Eugenia Siedzik kontynuowała działalność niepodległościową i kontakty z podziemiem. Jesienią 1942 r. została aresztowana przez Niemców i 25 XI tegoż roku osadzona jako więzień polityczny w więzieniu w Białymstoku (figuruje pod poz. 843 na wykradzionej przez wywiadowczynię AK liście Gestapogefangengen - więźniów Gestapo przetrzymywanych w tej złowrogiej placówce, z numerami akt sprawy 5321/42 i 48/42). Przeszła przez długotrwałe, okrutne, połączone z torturami śledztwo. Z przekazywanych przez nią z więzienia grypsów wynikało, iż udało się jej zidentyfikować osoby, które spowodowały jej aresztowanie. Należały one do kolaborującego z Niemcami komitetu białoruskiego z Narewki. W połowie 1943 r. Eugenia Siedzik została rozstrzelana przez Niemców.
   Trzy córki małżeństwa Siedzików zostały zupełnie same... Opiekowała się nimi teraz babcia, matka ich ojca. Dwie starsze, Wiesława i Danuta, pomimo bardzo młodego wieku, zostały zaprzysiężone jako żołnierze Armii Krajowej. Danuta, wstępując w szeregi podziemnego wojska w grudniu 1943 r., przyjęła pseudonim „Inka". Stała się żołnierzem Armii Krajowej ośrodka Hajnówka - Białowieża. Praca konspiracyjna w tym ośrodku prowadzona była w bardzo trudnych warunkach. Śmiertelne zagrożenie stanowili tu nie tylko Niemcy, ale też i współpracujący z nimi „aktywiści" białoruscy (którzy zadenuncjowali Gestapo wielu polskich niepodległościowców) oraz uczestnicy komunistycznych „jaczejek", związanych z wrogą wobec Polski i Polaków partyzantką sowiecką. Można dodać, że rekrutowała się ona w znacznej części z oddziałów przysłanych przez dowództwo sowieckie ze wschodu, z głębi Białorusi - oraz z elementu sowieckiego, który nie zdążył uciec w czerwcu 1941 r. (tzw. „wostocznicy" i „okrążeńcy"). Udział ludności miejscowej był w szeregach bolszewickich stosunkowo nieznaczny.
   Danuta Siedzikówna początkowo pełniła funkcję łączniczki na terenie swego macierzystego ośrodka. Przeszła przez ogólne przeszkolenie wojskowe, a także ukończyła kursy sanitarne.
   W lipcu 1944 r. teren powiatu Bielsk Podlaski został zajęty przez nadciągającą ze wschodu Armię Sowiecką. Zmobilizowane do akcji „Burza" oddziały AK atakujące wycofujących się Niemców i wspierające wojska rosyjskie, były po ujawnieniu się wobec władz sowieckich rozbrajane, a ich żołnierze wywożeni do obozów w głębi ZSRR. Jednostki NKWD, które pojawiły się zaraz za przesuwającą się linią frontu, przystąpiły do aresztowania wszystkich osób, podejrzanych o zaangażowanie w struktury Polskiego Państwa Podziemnego i w ogóle o jakąkolwiek aktywność na rzecz niepodległego Państwa Polskiego. Oddziały AK sformowane w obwodzie Bielsk Podlaski, skoncentrowane w kilku punktach powiatu - pod Brańskiem, Bielskiem Podlaskim i w Boćkach - zostały rozbrojone przez Rosjan. Kadra dowódcza, zaproszona na odprawę w Brańsku - została aresztowana (na szczęście znaczna cześć szeregowych żołnierzy, korzystając z zamieszania, zdołała rozejść się do domów). Rozpoczęły się rządy marionetkowych „polskich" władz komunistycznych, będących w istocie jedynie narzędziem realizacji sowieckich celów politycznych. Stan ten można porównywać do faktycznej nowej okupacji.
   Danuta Siedzikówna „Inka" do połowy 1945 r. mieszkała w Narewce i pracowała jako urzędniczka w tamtejszym nadleśnictwie.

Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski
   W związku z zainteresowaniem - ostatnio, po spektaklu Teatru TV - tym tematem informuję, że wystarczy przejść do działu Artykuły na stronce i znajdziecie trochę więcej informacji n.t. "Inki", ale także o innych młodych partyzantach, którzy ginęli za Ojczyznę w tych trudnych czasach.
   Można też zajrzeć w linki: "Inka - cz. 1" oraz "Danuta Siedzikówna - sanitariuszka Inka". W galerii zaś znajdziecie pod tymi linkami albumy: "Uroczystość w Narewce cz.- 1" i "Uroczystość w Narewce cz.- 2" - z odsłonięcia pomnika Danuty Siedzikówny "Inki" w Narewce na Podlasiu. Przeczytaj też najnowszy news - "Inka 2007 - ale to nie wszystko"....
cc_admin - 25.01.2007

Napisane przez cc_admin dnia wrzesień 06 2006 18:42:45 · 5 komentarzy · 13834 czytań · Drukuj

Komentarze

#1 | Patryk324 dnia styczeń 22 2007 23:05:11
Kącze siedemnaście lat w marcu dzisiaj jest 22 stycznia , jestem dziesięć minut po obejrzeniu filmu zrealizowanego przez teatr televizji pt "Inka 1946 ja jedna zginę" który przedstawia historie Danuty w oparciu o autentyczne wydarzenia z jej życia. Film poruszył mnie do tego stopnia że zalogowałęm sie na tym forum czegoe nigdy w życiu nie robiłęm i posze ten tekst. Jeżeli ktosoglądałto o czym mówie to możę rozumie to co pize . w czasach komuny dzięki bogu których nie znam z doświadczenia tylko z ksiąrzek nie było możliwe ukaranie zbrodniarzy. Może jestem młody i sie nie znam na procedurach politycznych i innego typu rzeczach , ale jeżeli IPN i lustracja posuwają sie w takim tępie wyszukując brudy na polityków i dziennikarzy to czemu nie miałą by znaleźć nic na kilku zbrodniarzy ale nie jak by to było przecież lepiej jest na lepera coś nakminić bo on ma włądze... Jak to jest myślane ja nie wiem dziadki sie bili o polske a ta banda hipokrytów bije sie o kase którą i tak mają . A najgorsze jest to że czi jeb...ni UBecy mają zajeb...te renty a poszkodaowani polacy którzy walczyli z czerwonymi ledwo wiążą koniec z końcem GDZIE JEST SPRAWIEDLIWOŚĆ i na koniec sie zdenerwowałem ale przepraszam nie chciałem aż tak mocno ubarwiaćsmutny
#2 | cc_admin dnia styczeń 23 2007 01:02:22
Cieszy mnie bardzo, że tak młody człowiek tak to odbiera. Muszę przyznać, że jesteś jednym z nielicznych młodych ludzi, którzy są "czuli". Ja mam już trochę starsze dzieci, ale słuchają przeważnie muzy... Jeśli Cię poruszył ten temat, to znaczy że jesteś Polakiemusmiech Jeśli chcesz, możesz pogrzebać po artykułach na stronce - jest tego trochę więcej. I polecam także link z prawej do strony - "Żołnierze wyklęci" m.in.
Przepraszam, ale musiałem wykropkować 2 użyte przez Ciebie wyrazy. Pozdrawiam i życzę powodzenia w "tropieniu" sprawiedliwości. To właśnie na Wasze pokolenie liczymy - cc_adminusmiech
#3 | Olka_20 dnia styczeń 23 2007 09:56:15
Ja również jestem poruszona po obejrzeniu spektaklu. Oczywiście wiadomo nam, że takie sytuacje miały miejsce, że wielu młodych ludzi ginęło, że była jeszcze pewnie inna Zosia, Ania czy Wojtek, że byli jeszcze dziećmi wchodzącymi dopiero w życie. Ale przeczytać o pewnych faktach w książce, a zobaczyć je, ujrzeć z całym okrucieństwem i bezwzględnością to dwie zupełnie inne rzeczy. Taki obraz jest bardzo żywy i bardzo sugestywnie trafia do odbiorcy. Nie wiem, czy był ktoś, kogo ten spektakl nie poruszył. Bo oczywiście wiadomo, jak wtedy było, ale zobaczyć ich, takich młodych i odważnych, u kresu życia, świadomych, że ich czas dobiega właśnie końca, to coś zupoełnie innego. Ale jestem przekonana, że właśnie takie rzeczy należy pokazywać, trafiać bezpośrdnio do ludzkiego serca i sumienia. Suche liczby i statystyki nie dają prawdziwego obrazu cierpienia i strachu, który towarzyszył zarówno Ince, jak i innym młodym ludziom.Natomiast ten spektakl pokazał ich honor, godność, wielką odwagę i głęboki patriotyzm. Wreszcie pokazał, do czego zdolni są ludzie, jak daleko sięga ich nienawiść, bezwzględność i okrucieństwo. Dlatego trzeba o tym głośno mówić i głośno się sprzeciwiać. Bo ta historia, historia Inki i wielu innych osób, nigdy, przenigdy nie może się powtórzyć. I trzeba mówić, by wszyscy pamiętali, jak wielką cenę przyszło im zapłacić za to, byśmy dzisiaj mogli być wolni. My nie musimy się starać w taki sposób, jak Oni. Łatwiej nam być patriotami, kiedy nic nas to nie kosztuje. Łatwo nam powiedzieć, że to jest nasz kraj, nasza ukochana ojczyzna. Łatwo jest być patriotą w XXI wieku. Inko, i wy, młodzi patrioci, DZISIAJ I ZAWSZE PAMIĘTAMY.
#4 | agvsia dnia styczeń 23 2007 12:41:31
Witam serdecznie! Oczywiście również wczorajszy spektakl spowodował że zaczęłam interesowac się INKĄ. Jestem szczęśliwa że spektakl spowodował takie zainteresowanie ta jakże WIELKĄ postacią. Nie ukrywam że losy młodych ludzi żyjących w czasach powojennych były tragiczne i bardzo mnie to ruszyło. Cieszę się z tego że żyje w Polsce gdzie zaczęło sie mówić o tym i że pamięć po tych WIELKICH LUDZIACH nie umrze. Dlatego tez naucze noje dzieci wrażliwości i szacunku dla POLSKI. Kiedys Polska była ważna dla każdego obywatela. Doceniana, ukochana a przede wszystkim nikt sie nie wstydził być POLAKIEM i umrzeć za ojczyżne. A dzisiaj? Gdzie patriotyzm? Gdzie Nasza duma za ojczyzne która ma taką piękną historie. I prośba więcej filmów a naszej historii o naszych bohaterach, a nie RAMBO, SUPERMEN itd. Wczorajszy spektakl na medal i oby więcej. Pozdrawiam Agnieszka z Gdańsk
ps. Teraz jak bedę przechodzić obok kurkowej zawsze wspomne INKE.
#5 | morsik_18 dnia styczeń 24 2007 22:46:28
Witam wszystkich! Ja równiez wczoraj obejrzałem spektakl,który mnie poruszył.
Jestem harcerzem, i postanowiłem sobie, że kolejna zbiórka w naszej drożynie przeznaczona będzie właśnie bliższemu poznaniu osoby Danuty Siedzikównej przez członkówn naszej drózyny. Teraz właśnie szukam na stronach internetowych wszystkich informacji, o życiu "Inki".Chciałbym w ten sposób złożyć hołd tej młodej dziewczynie, która nie wachała się zginąć za Polskę. Najbardziej poruszył mnie akt, że "Inka" w swojej walce o wolność polski nie zginęła z rąk niemca czy rosjanina, ale właśnie z rąk polaka:( strasznie mnie to zabolało i wczoraj długo nie mogłem zasnąć...zadawałem sobie pytanie jak ja zachowałbym się na miejscu Inki, i szczerze mówiąc nie wiem czy miałbym w sobie tyle siły co ona.
Pozdrawiam dh Krzysztof.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 75% [3 głosów]
Bardzo dobre Bardzo dobre 25% [1 głos]
Dobre Dobre 0% [Brak oceny]
Średnie Średnie 0% [Brak oceny]
Słabe Słabe 0% [Brak oceny]

Polecamy strony:

Żołnierze Wyklęci - Zapomniani Bohaterowie

PORTAL POŚWIĘCONY POLSKIM BOHATEROM, POLSKIEJ HISTORII ORAZ POLSKOŚCI

FUNDACJA PAMIĘTAMY - O DOBRĄ PAMIĘĆ
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Reklamy:

Niezapominajka - Gospodarstwo agroturystyczne - Kozarze 3A

Gospodarstwo Agroturystyczne Bożena i Mateusz Rutkowscy

Sprzedam działkę 4000m2 - 602 117 367

Stal-Trans usługi dźwigowe i transportowe

Ostatnio w galerii:

92
91
90
89
88

Losowo z galerii:

Losowy artykuł:

Dlaczego 8 maja?
8 maja - Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.    Inicjatywa ustanowienia obchodów światowego dnia i tygodnia czerwonego krzyża pojawiła się już w 1922 roku. W cztery lata po zakończeniu Pierwszej Wojny Światowej ludzkość pragnęła pokoju jak nigdy wcześniej.
Kategoria: PCK i Honorowe KrwiodawstwoIX Zjazd Absolwentów 2014

Nasze strony:

Niezapominajka-Gospodarstwo Agroturystyczne

FHU Daniel Wyszyński - Ciechanowiec

Kwatera nad Bugiem

CHARON Całodobowy Zakład Pogrzebowy

Ex Dystans 532 545 407

... i czasopisma:

blogmedia24.pl

niepoprawni.pl

blogpress.pl

naszeblogi.pl

Republika Blogerów

Portal Informacyjny KMN | Niezależne informacje z Polski i Świata

Nasz Dziennik

Gazeta Polska

Niezależna.pl - strefa wolnego słowa

Niezależna Gazeta Polska - Nowe Państwo

stefczyk.info

Codziennie ważne informacje ze świata polityki

Tygodnik Do Rzeczy

Telewizja Republika

Polska Niepodległa

Stanisław Michalkiewicz

Ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski

Fronda.pl - portal poświęcony

www.piotrskarga.pl

Bibuła - pismo niezależne

Najwyższy Czas!

Burzowe info:

Mapa burzowa PolskiLinki z Ciechanowca:

Miejski Portal Internetowy

Parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej

ZSOiZ

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka

Zapraszamy do hotelu i restauracji Nowodwory

ciechanowiec.media.pl

Młyn Ciechanowiec - tradycyjna polska mąka

Koło Wędkarskie nr 87 JAZGARZ w Ciechanowcu

Regionalne:

Katolickie Radio Podlasie

Wrota Podlasia

Gazeta Współczesna

Kurier Poranny

Kontakty - Tygodnik Regionalny

Głos Siemiatycz

Nr 1 w powiecie wysokomazowieckim

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem

Mendom STOP!

MENDOM STOP!

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Radio Wnet

Żołnierze Wyklęci - zapomniani bohaterowie

Musimy się na nowo policzyć - Anna Walentynowicz

Instytut Pamięci Narodowej

Muzeum Powstania Warszawskiego

Poland - Polska

Narodowe Siły Zbrojne

Przegląd Narodowy e-kolekcja

Niezłomni - niepoprawna politycznie historia Polski

kresy24.pl

Polsko-Polonijna Gazeta Internetowa

Stowarzyszenie Wspólnota Polska

O obrazach i słowach. Kontekst decyduje o znaczeniu fotografii.

Znajomi:Dietetyk Online

Domenomania.pl - profesjonalne usługi internetowe

Podziwiani:Włącz radio retro:

Przydatne:

Otwarte zasoby edukacyjne AGH w Krakowie

Legalnie. Libre Office.


Ciechanowiec OnLine 2006 - 2019
...
Prawa autorskie należą do autorów i/lub redakcji portalu ciechanowiec.info.
Przedruk, reprodukcja, powielanie na potrzeby komercyjne
bez zgody właściciela praw autorskich są zabronione.
...
Redakcja ciechanowiec.info nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, wpisów użytkowników w shoutbox, komentarzy na forum, pod newsami, artykułami, zdjęciami, wpisami na facebook i innych portalach społecznościowych.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.15 | 22,318,666 Unikalnych wizyt | jQ Blog