Powstał Instytut Królowej Jadwigi
Dodane przez cc_admin dnia Marzec 06 2010 11:53:00
   Dnia 5 marca 2010r. w Krakowie odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia o znanej już powszechnie nazwie Instytut Królowej Jadwigi.

   Międzyorganizacyjne przedsięwzięcie mogące pochwalić się wieloma wspólnymi realizacjami, m.in. z Krajowym Forum Przedsiębiorczości stanowi teraz wyodrębnioną jednostkę, która nadal będzie skupiać i konsolidować wysiłki osób działających w sektorze organizacji pozarządowych na terenie całego kraju.
Treść rozszerzona
   Dnia 5 marca 2010r. w Krakowie odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia o znanej już powszechnie nazwie Instytut Królowej Jadwigi.

   Międzyorganizacyjne przedsięwzięcie mogące pochwalić się wieloma wspólnymi realizacjami, m.in. z Krajowym Forum Przedsiębiorczości stanowi teraz wyodrębnioną jednostkę, która nadal będzie skupiać i konsolidować wysiłki osób działających w sektorze organizacji pozarządowych na terenie całego kraju.

   Wzmocniona zostanie przez to formuła interdyscyplinarnego Instytutu, którego zadania najkrócej i zarazem najpełniej możemy odnaleźć w założeniach IKJ. Należy do nich:
dbałość o wolność i zachowanie tożsamości narodowej Polaków, ochrona dziedzictwa narodowego, monitorowanie wszelkich przejawów antypolonizmu oraz dyskryminacji chrześcijan w kraju i poza jego granicami, występowanie w obronie dobrego imienia Polaków, propagowanie tradycyjnej polskiej tolerancji oraz sprawdzonych wzorców współżycia ludzi różnych narodowości, wyznań i ras, wspieranie idei bezpiecznej integracji europejskiej wpisującej się w ramy Europy Wolnych Ojczyzn, wzmacnianie rodzimej przedsiębiorczości zwłaszcza rodzinnej oraz prowadzenie działalności kulturalnej, dydaktycznej i dokumentacyjnej. Instytut otoczy szczególną opieką ludzi młodych i będzie
w tym względzie współpracował z harcerstwem oraz organizacjami katolickimi.

   Realizacji wszystkich zamierzeń będzie patronowała Święta Jadwiga Królowa Polski, której doczesne szczątki spoczywają na Zamku Królewskim na Wawelu, gdzie bardzo często odbywają się tak spotkania, jak również imprezy organizowane przez tworzące Instytut środowiska skupione w organizacjach patriotycznych, katolickich, kombatanckich oraz stowarzyszeniach ludzi działających na niwie gospodarczej. Prezesem Instytutu Królowej Jadwigi wybrana Irena Kopf.

Źródło: Netbird.pl    il: wikipedia