Promocja książki "Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku Podlaskim"
Dodane przez cc_admin dnia Marzec 22 2009 10:44:19
   W piątek 20 marca 2009 r. w sali bibliotecznej w Ciechanowcu odbyło się spotkanie promocyjne książki Tomasza Danileckiego i Marcina Zwolskiego pt. „Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku Podlaskim (1944–1956)” (IPN Oddział w Białymstoku).
   ..."Celem niniejszej pracy nie jest przedstawienie historii "zwykłej" placówki UB, podobnej do pozostałych w swej strukturze i działaniach, bo też PUBP w Bielsku Podlaskim "zwykłą" placówką nie był. Wyjątkowość tego Urzędu wynikała ze specyficznych uwarunkowań, w jakich funkcjonował...
   Trochę zdjęć w galerii - kliknij tutaj!
Treść rozszerzona
   "Największą zaletę opracowania widzę w uwypukleniu specyfiki funkcjonowania powiatowego urzędu bezpieczeństwa w nietypowym subregionie. Specjalnie interesujące są rozważania na temat społecznego zaplecza UB, analiza jego składu personalnego (oparta na sumiennym przeglądzie akt personalnych pracowników urzędu), ocena - wyjątkowo niekorzystna, szczególnie w odniesieniu do okresu pierwszego - umiejętności zawodowych funkcjonariuszy. W większości byli nimi miejscowi Białorusini, z kolei Polaków najczęściej kierowano do bielskiego UB z różnych stron kraju. [...] rozprawa w istotnej mierze poszerza dotychczasową wiedzę o mechanizmach funkcjonowania lokalnego aparatu przemocy i jego metodach zwalczania oporu zbrojnego i społecznego na Białostocczyźnie w dziesięcioleciu powojennym".

Z recenzji prof. zw. dr hab. Jana Kofmana