PROTEST w obronie IPN
Dodane przez cc_admin dnia Listopad 29 2008 15:56:16
   Od dłuższego czasu do opinii publicznej docierają informacje o zamiarze zmniejszenia budżetu IPN - instytucji, której podstawowym celem statutowym jest przywracanie właściwego wymiaru zdarzeniom z historii Polski z lat 1939-1990. Słyszymy o propozycjach rządu, aby z wnioskowanego budżetu obciąć 50 milionów i przeznaczyć je na Europejskie Centrum Solidarności oraz Archiwa Państwowe.
   Jesteśmy osobami, dla których walka o niepodległą Polskę, wolną od komunistycznego totalitaryzmu stanowiła podstawowy cel aktywności społecznej. Wielu z nas po odzyskaniu niepodległości rozpoczęło walkę o prawdę historyczną - działalność IPN jest dla nas jej ukoronowaniem...
   Podpisz protest - kliknij tutaj!
Treść rozszerzona
   Uważamy, że każdy rząd, który powołuje się na korzenie solidarnościowe ma obowiązek liczyć się ze zdaniem tych, dzięki którym Polska odzyskała swą podmiotowość. Jesteśmy przekonani, że obowiązkiem rządzących jest dbanie o wszelkie instytucje, których zadaniem jest przechowywanie, gromadzenie i upowszechnianie pamięci o najnowszej historii naszych dziejów. Jakiekolwiek próby ograniczenia budżetu IPN szczególnie w obliczu nadchodzącej w przyszłym roku 70-tej rocznicy agresji sowiecko-niemieckiej oraz 20-tej ponownego odzyskania suwerenności, uważamy za wielce nieroztropne i uwłaczające dla tych, którzy o tę niepodległość walczyli.
   Budowa Centrum Solidarności jest działaniem zastępczym, służy utrwalaniu mitów okrągło- stołowych. Jest postrzegana jako instytucja mająca blokować dotarcie do prawdy. Potwierdza to nasze podejrzenia, że obcinanie funduszy jest formą szantażu wywieranego na IPN w celu ukrywania prawdy historycznej. Przez te 20 lat nie domagaliśmy się należnych odszkodowań ale domagaliśmy się i domagamy prawdy o naszej historii!

Gliwice, 19 listopada 2008r.


Za Śląski Społeczny Komitet Obrony IPN:

Jadwiga Chmielowska - Przewodnicząca
Marta Święcicka - Wiceprzewodnicząca
Edward Wróblewski - Sekretarz


   Poparcie z ewentualnym podaniem funkcji w "Solidarności", zajęcia w "Podziemiu" lub rodzaju represji, prosimy składać na adres: komitetobronyipn@gmail.com

lub podpisać petycję - http://www.petycje.pl/3594

ewentualnie napisać na e-mail: Jadwiga Chmielowska - list.ipn@wp.plOd cc_admin: Żeby tak całkiem pomięszać w głowie - dla przykładu kliknij w linki:

- KAWALEROWIE BIAŁYCH PLAM

- JEŚLI BÓG O NAS ZAPOMNIAŁ (wersja III)

- BANDEROWCY Z IPN

- NIE TYLKO ŻYDÓW...   Szukajmy, czytajmy, myślmy i wyciągajmy wnioski... a, a... n.p. co z KL Warschau (Konzentrationslager Warschau)?! Wiecie w ogóle o co chodzi? Możesz także podpisać się pod petycją - kliknij tutaj!
   Cytat jednej z opinii w sieci: "200 tys. zamordowanych Rodaków w KL Warschau nie można zbyć milczeniem. Po nich będziemy MY, skoro pozwalamy na milczenie."