Informacja Stowarzyszenia "Tutor"
Dodane przez cc_admin dnia Lipiec 19 2006 00:40:13
   Stowarzyszenie „TUTOR” - zaprasza tegorocznych maturzystów do skorzystania z 5-ciu stypendiów pomostowych na pierwszy rok studiów w ramach programu „Dyplom z Marzeń”, który stanowi IV segment V edycji programu stypendiów pomostowych.
Dołożyliśmy też w artykułach o "Młocie" - "W 6 Brygadzie Wileńskiej AK" oraz "Ostatni okres życia i śmierć "Młota".
Treść rozszerzona
   Stowarzyszenie „TUTOR” - zaprasza tegorocznych maturzystów do skorzystania z 5-ciu stypendiów pomostowych na pierwszy rok studiów w ramach programu „Dyplom z Marzeń”, który stanowi IV segment V edycji programu stypendiów pomostowych.

Stypendia zostaną przyznane:

a. tegorocznym maturzystom z gminy Ciechanowiec lub gmin ościennych,
b. pochodzącym z rodzin o dochodzie w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 504 zł netto lub 583 zł,
c. na maturze osiągnęli liczbę punktów nie niższą niż 90 (szczegóły jak liczyć punkty w załącznikach).

   Roczne stypendium wynosi 3500 zł i wypłacane jest w 10 miesięcznych ratach, od października do lipca, w wysokości 350 zł każda, na indywidualne konta stypendystów.
   Istnieje możliwość przedłużenia okresu otrzymywania stypendium oraz otrzymania stypendium zagranicznego w przypadku dobrych wyników w nauce w trakcie pobierania stypendium.
   Wniosek, który można pobrać w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych lub w siedzibie Stowarzyszenia „Tutor” w Kozarzach 93, wraz z załącznikami należy złożyć, lub nadesłać w terminie do 15 sierpnia 2006 do siedziby stowarzyszenia „Tutor”, Kozarze 93, 18-230 Ciechanowiec.
   Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: Stypendia pomostowe.

Życzymy powodzenia
Mirek Reczko – prezes