III Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki "By czas nie zaćmił i niepamięć". W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej.
Dodane przez cc_admin dnia Styczeń 19 2015 00:18:00
Czytaj więcej!


Treść rozszerzona„Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem bez ziemi,
narodem bezdomnym, bez przyszłości. Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce
ludzi wielkich, kończy się.”


Prymas Stefan Wyszyński

„Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości,
nie jest godzien szacunku teraźniejszości,
ani nie ma prawa do przyszłości.”


Marszałek Józef Piłsudski


Szanowni Państwo
Nauczyciele, Katecheci, Rodzice
Przedstawiciele edukacyjnych organizacji obywatelskich,
Czcigodni Księża,
Drodzy Uczniowie,
wszyscy zainteresowani   Zwracam się do Państwa Dyrektorów i Nauczycieli, Katechetów, Rodziców, Księży, organizacji społecznych oraz młodzieży o życzliwe przyjęcie wzorem lat poprzednich mojej propozycji udziału uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w III Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Literackim „By czas nie zaćmił i niepamięć”. Przeprowadzone dotychczas dwie edycje Konkursu udowodniły, iż przedsięwzięcie to jest bardzo potrzebne. Zarówno przed dwoma laty, jak i przed rokiem do komisji konkursowej wpłynęło po kilkadziesiąt prac z całego województwa podlaskiego, a ostatnio zainteresowanie Konkursem wyrazili nawet młodzi ludzie z innych regionów. Analiza treści prac wskazuje, że postawienie przed uczniami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zadania w postaci poszukiwania prawdy o wydarzeniach historycznych będących przedmiotem Konkursu inspiruje do stawiania pytań, prowadzenia samodzielnych badań, analiz, podejmowania przemyśleń i wyciągania wniosków. I tym razem z zainteresowaniem będziemy oczekiwać odpowiedzi na pytanie, na ile wzrosła przez ostatni rok wiedza naszej młodzieży o dwóch bolesnych kartach naszych najnowszych dziejów Katyniu i Smoleńsku.

   W tym roku – po konsultacjach z członkami Komisji Konkursowej i środowiskiem oświatowym – uznałem, iż warto w ramach Konkursu zaproponować, aby przedmiotem badań i głębszej refleksji młodych Polaków stała się również Obława Augustowska. W związku z tym tytuł tegorocznego Konkursu brzmi: III Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej. Pragnę przypomnieć, że w tym roku przypada 70. rocznica wielkiej akcji pacyfikacyjnej przeprowadzonej w lipcu 1945 roku, a więc dwa i pół miesiąca od zakończenia II wojny światowej na terenie powiatów augustowskiego, suwalskiego, sejneńskiego i sokólskiego przez sowieckie i polskie komunistyczne formacje policyjno-wojskowe i polityczne (NKWD, oddziały Armii Czerwonej, MO, UB, I Pułk Praski Ludowego Wojska Polskiego, PPR), nazywanej dzisiaj Obławą Augustowską. Wiedza o tragicznych wydarzeniach z lipca 1945 roku jest wciąż niepełna, nie jest znane miejsce spoczynku jej ofiar ani ich dokładna liczba. Mamy wciąż do czynienia z ukrywaniem prawdy, podobnie jak przez dziesiątki lat w przypadku Zbrodni Katyńskiej, a w ostatnich latach w przypadku Katastrofy Smoleńskiej.

   Rok temu z mojej inicjatywy zgłoszonej przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 25 lipca 2014 roku podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku. W tym roku z inspiracji Prezesa Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej Księdza Prałata Stanisława Wysockiego oraz badacza najnowszych dziejów Polski prof. Krzysztofa Jasiewicza postanowiłem zaproponować Sejmowi uchwalenie ustawy ustanawiającej Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. W najbliższym czasie stosowny projekt ustawy wniesie do Laski Marszałkowskiej Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.

   10 kwietnia 2015 roku będziemy obchodzić 5. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej. Jak stwierdziliśmy w przyjętym jednogłośnie 13 kwietnia 2010 roku Oświadczeniu Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, 10 kwietnia 2010 roku doszło „do największej tragedii w powojennej historii Polski”. Wiążę się ona nierozerwalnie ze Zbrodnią Katyńską, wszak cała 96-osobowa polska delegacja państwowa, na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim i Jego Małżonką, przedstawicielami Parlamentu, rządu, duchowieństwa, Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń, dowódcami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz szefami urzędów i instytucji państwowych, zginęła w drodze na uroczystości z okazji 70. rocznicy mordu katyńskiego.

   W wielu miejscach w Polsce i w naszym regionie obchodom 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, 70. rocznicy Obławy Augustowskiej i 5. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej zostanie nadany godny i uroczysty charakter, a organizowane w szkołach akademie, apele,
spotkania w miejscach pamięci, programy artystyczne i inne przedsięwzięcia rocznicowe będą
miały głęboki wymiar edukacyjny i wychowawczy. Warto skorzystać z możliwości
uczestnictwa w uroczystościach organizowanych przez ludzi, instytucje i środowiska, którym
rzeczywiście zależy na prawdzie i pamięci o wydarzeniach z naszej najnowszej historii.

   Jedną z form uczczenia ofiar tych tragicznych wydarzeń, utrwalenia ich w naszej
pamięci, zapewnienia im trwałego miejsca w świadomości narodowej kolejnych pokoleń
Polaków, a także poszukiwania pełnej prawdy, bez przemilczeń i zakłamań o tych ważnych
i bolesnych kartach naszych dziejów może stać się udział w Konkursie „By czas nie zaćmił
i niepamięć”, do którego raz jeszcze zapraszam i zachęcam.

   Podobnie jak poprzednio, tegorocznej trzeciej edycji Konkursu patronować będą
środki publicznego przekazu. O przyjętym i sprawowanym przez nie patronacie osobno
poinformuję.

W załączeniu: regulamin Konkursu.

Z wyrazami szacunku

Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej

Jarosław Zieliński


List poselski - Konkurs III edycja 2015 rok - pdfRegulamin 2015 - pdfKarta zgłoszenia 2015 (załącznik nr 1) - pdfBiałystok, 16 stycznia 2015 roku