Szanowni Państwo, Mieszkańcy województwa podlaskiego
Dodane przez cc_admin dnia Grudzień 24 2014 08:04:06
Czytaj więcej!

Treść rozszerzona


         Ziemi, gdy z martwych się obudzi
         I brzask wolności ją ozłoci,
         Daj rządy mądrych, dobrych ludzi,
         Mocnych w mądrości i dobroci.
         Lecz nade wszystko – słowom naszym,
         Zmienionym chytrze przez krętaczy,
         Jedyność przywróć i prawdziwość:
         Niech prawo zawsze prawo znaczy,
         A sprawiedliwość – sprawiedliwość (…).


         Julian Tuwim - "Kwiaty Polskie"

Szanowni Państwo, Mieszkańcy województwa podlaskiego   Przed nami Święta Bożego Narodzenia i Nowy, 2015 już Rok. Czas wyciszenia
i refleksji nad prawdziwym sensem naszego życia, powrót do źródeł wiary
i egzystencjonalnej nadziei oraz kolejny rok planów, dążeń, oczekiwań i zmagań
o lepszy los każdego z nas, naszych rodzin i Polski.
   Z głębi serca życzę pięknych, pachnących domem rodzinnym i dzieciństwem, radosnych Świąt oraz miłości najbliższych, ludzkiej życzliwości, spełnienia pragnień oraz wszelkiego dobra w nadchodzącym roku. Niech ten szczególny czas wzmocni nasze siły w pokonywaniu codziennych problemów oraz dążeniu do kształtowania życia społecznego na fundamencie mądrości, uczciwości, prawdy i interesu narodowego.
   Coraz mocniej oczekujemy dobrej zmiany i nowej jakości w życiu publicznym. Szansę na jej realizację w wymiarze lokalnym mogły przynieść tegoroczne wybory samorządowe.
   Nie w pełni się to i nie wszędzie, z różnych przyczyn, udało. Trzeba podjąć zdwojone wysiłki, aby w 2015 roku dokonała się wielka polska przemiana polityczna, społeczna i moralna. Rozstrzygną o niej zbliżające się wybory prezydenckie i parlamentarne.
   Pragnę tym listem, poza przyjemnością złożenia Państwu świąteczno-noworocznych życzeń oraz podzielenia się kilkoma aktualnymi refleksjami, wypełnić powinność przekazania – zgodnie z art. 1, ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora – informacji o mojej działalności poselskiej w 2014 roku. Pracę poselską wykonuję w Sejmie, komisjach sejmowych, zespołach parlamentarnych i w moim okręgu wyborczym, którym jest województwo podlaskie.
   W ostatnim czasie moje wysiłki poselskie oraz całego Klubu Parlamentarnego i partii Prawo i Sprawiedliwość koncentrowały się, jak zawsze, tylko w aktualnych uwarunkowaniach, na dążeniu do naprawy polskiej rzeczywistości, która jest w sposób niekorzystny dla Polski i Polaków kształtowana w ciągu ostatnich 7 lat przez rządzącą koalicję PO-PSL. Czyniliśmy wszystko, co możliwe, aby przywrócić podstawowe standardy w życiu publicznym, obronić demokrację i wolność słowa, a poprzez kierowane do Sejmu ustawy polepszyć los wszystkich Polaków. Sprzeciwialiśmy się wszelkim przejawom arogancji władzy, cynizmu, prywaty, lekceważenia obywateli i działań rządzących, które prowadzą do coraz większego rozkładu naszego państwa.
   Reprezentując swój okręg wyborczy podejmowałem dostępne w ramach sprawowanego mandatu poselskiego inicjatywy mające na celu rozwój województwa podlaskiego i wszystkich jego powiatów, przyśpieszenie inwestycji infrastrukturalnych, lepszą ochronę zdrowia mieszkańców, obronę przed wykluczeniem komunikacyjnym (budowa dróg i obwodnic, połączenia kolejowe), wypłatę rolnikom należnych im odszkodowań za przejmowaną ziemię i straty ponoszone w wyniku decyzji i uwarunkowań, na które nie mieli wpływu, wzmocnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli (obrona przed likwidacją posterunków Policji, jednostek wojskowych, placówek straży granicznej), poprawę dostępności do oświaty i kultury.
   Nie da się przedstawić wszystkiego w formie krótkiego listu.
W celu dokładniejszego zapoznania się z moją aktywnością poselską zapraszam do odwiedzania strony internetowej www.jaroslawzielinski.pl.
   W mijającym 2014 roku odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego, w których przyszło mi uczestniczyć. Wyrażam wdzięczność tym, którzy poparli Prawo i Sprawiedliwość i zdecydowali się oddać na mnie swój głos.
Dzięki Państwa zaufaniu uzyskałem jeden z najlepszych wyników w naszym regionie, a poprzez udział w kampanii wyborczej wspólnie przyczyniliśmy się do większego upowszechnienia programu i wzmocnienia pozycji Prawa i Sprawiedliwości.
   W roku 2014 podejmowaliśmy także ważne decyzje dotyczące naszego życia we wspólnotach samorządowych. Wybraliśmy prezydentów i burmistrzów miast, wójtów gmin i radnych wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. Gratuluję wszystkim, którzy dzięki zaufaniu mieszkańców otrzymali mandaty do pełnienia funkcji samorządowych, jeżeli swoje zadanie pojmują jako służbę wspólnemu dobru opartą na szacunku dla ludzi, transparentności i prawdzie w życiu publicznym. Dziękuję wszystkim, którzy ze szlachetnych pobudek zaangażowali się w te wybory. Nawet jeśli sami lub ich kandydaci nie uzyskali wystarczającej liczby głosów, by zostać wybrani, swoją aktywnością przyczynili się do ugruntowania idei i programu Prawa i Sprawiedliwości.
   Jesteśmy w połowie drogi. W roku 2015 zdecydujemy o przyszłości naszej Ojczyzny w wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Coraz mocniej oczekujemy dobrych zmian politycznych i społecznych. Aby się mogły one dokonać potrzebna jest nasza codzienna praca, determinacja i odwaga. Wobec wielu przeszkód na tej drodze powinniśmy dać swoją postawą świadectwo wezwaniu Świętego Jana Pawła II: „Nie lękajcie się” wiedząc, że odnosi się ono do wszystkich ludzi i wszystkich stanów.

   Szanowni Państwo,
   przed Polską ważny i trudny rok. Uczyńmy wszystko, aby okazał się on rokiem przełomowym i przyniósł naszej Ojczyźnie nową nadzieję i szansę na lepsze życie.
   Jest wiele do zrobienia – trzeba obronić zagrożoną dzisiaj demokrację (zafałszowane wybory), wolność słowa i mediów (aresztowanie dziennikarzy wykonujących obowiązki służbowe), odbudować państwo i przywrócić je obywatelom, zapobiec wyludnianiu się Polski, zahamować kryzys demograficzny, wesprzeć polskie rodziny, stworzyć szanse młodym, znieść nieludzki obowiązek pracy do 67 roku życia, zadbać o oświatę, kulturę, świadomość narodową i ochronę zdrowia, przywrócić uczciwość w życiu publicznym.
   Bądźmy razem w tym patriotycznym dziele. Serdecznie zapraszam do stałej współpracy, udziału w organizowanych przeze mnie spotkaniach, podejmowanych inicjatywach oraz do kontaktów poprzez moje biura poselskie bądź bezpośrednio pod numerem telefonu: 694 444 420.

   Raz jeszcze życzę radosnych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiego dobra w nowym 2015 roku. Serdecznie dziękując za patriotyczną aktywność i wspólne sprawy w mijającym roku ufam, że nasze wysiłki zaowocują wkrótce nowym, sprawiedliwym ładem w Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, a tym samym w miastach, powiatach i gminach województwa podlaskiego.


      Z wyrazami szacunku

      Poseł Rzeczypospolitej Polskiej

      Jarosław Zieliński

      Prawo i Sprawiedliwość

Pobierz w formacie .pdfwww.jaroslawzielinski.pl