Wstęp autora
Dodane przez cc_admin dnia Lipiec 12 2013 10:36:11
Pobierz Wstęp do listy bielszczan


   Chciałbym przekazać Państwu opracowaną przeze mnie „Listę mieszkańców Bielska Podlaskiego zabitych, rannych, deportowanych, zaginionych, represjonowanych w okresie II wojny światowej”.

   Jest to moja praca indywidualna, powstała z chęci upamiętnienia mieszkańców miasta Bielsk Podlaski, dla których wybuch II wojny światowej i jej pięcioletni okres oznaczał radykalną zmianę ich losów – cierpienie, wygnanie, śmierć.

   Głównymi źródłami pozyskania danych były:
1. informacje uzyskane od osób, które w czasie okupacji mieszkały w Bielsku;
2. Indeks Represjonowanych, Ośrodek KARTA – wyszukiwarka na stronie internetowej bazy danych: http://www.indeks.karta.org.pl/pl/wyszukiwanie.jsp
3. baza danych programu „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” prowadzonego przez IPN oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – a realizowany przez Fundację "Polsko-Niemieckie Pojednanie" - internetowa baza: http://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
4. Instytut Yad Vashem: http://db.yadvashem.org/names/search.html?language=en
5. kwerenda w zbiorach Archiwum Państwowego w Białymstoku;
6. kwerenda akt byłej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Białymstoku znajdujących się w Instytucie Pamięci Narodowej w Białymstoku.
Materiały do tej pracy zacząłem zbierać pod koniec 2009 roku, a zakończyłem w zasadzie w końcu 2010 roku. Pod koniec 2011 roku – mając pełną świadomość, że praca ta nigdy nie będzie zakończona, ponieważ na pewno istnieją jeszcze źródła, do których nie dotarłem oraz, że wielu tragicznych losów mieszkańców Bielska na zawsze nie uda się udokumentować - postanowiłem „opublikować” opracowaną przeze mnie „Listę…” - w ilości 20 sztuk.
Większość egzemplarzy przekazałem do bibliotek bielskich szkół gimnazjalnych i średnich, a także do Biblioteki Miejskiej i Muzeum w Bielsku Podlaskim oraz Archiwum Państwowego w Białymstoku, IPN Oddział w Białymstoku, do Ośrodka KARTA, Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie".
Wiem, że opracowana „Lista” nie odpowiada zasadom pracy naukowej – świadomie zrezygnowałem z umieszczania pełnych informacji na temat źródeł, aby praca była bardziej przejrzysta. Skupiłem się na podaniu niezbędnych danych osobowych i krótkiej informacji na temat doznanej represji. Gdyby zaistniała taka potrzeba, w każdej chwili mogę podać dokładne źródło na podstawie którego umieściłem dany zapis.
Praca została podzielona na dwie części – pierwsza: mieszkańcy Bielska wyznania chrześcijańskiego oraz druga część: mieszkańcy pochodzenia żydowskiego (część druga jest w większości wtórna, oparta przede wszystkim na danych z Instytutu Yad Vashem).
Ostatnia pozycja „Listy” – Wykazy policjantów i żołnierzy (żołnierzy zamordowanych przez Sowietów) stanowią wyciągi z „Listy”.
Ramy czasowe obejmują okres od 1 września 1939 roku - do (w zasadzie) końca wojny, ale są przypadki dotyczące nawet 1946 roku – jeżeli wiążą się one ze skutkami wojny, np. śmierć w wyniku wybuchu niewypału pozostałego po wojnie.
Jak już wyżej stwierdziłem - „Lista…” jest otwarta i jeżeli uda mi się zebrać nowe informacje o represjonowanych osobach, dołączę je w formie dodatkowego aneksu.
Ponadto, na podstawie materiału zebranego w IPN w Białymstoku – podczas kwerend akt byłej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich – napisałem dwie prace:
1. „ Próba opisu strat osobowych oraz represji stosowanych wobec mieszkańców parafii Winna-Poświętna oraz wsi Antonin i Bujenka w czasie okupacji niemieckiej” – publikacja w: „Ciechanowiecki Rocznik Muzealny” tom VI, Ciechanowiec 2010.
2. „Strafarbeitslager, czyli Karny Obóz Pracy w mieście Bielsk Podlaski w latach 1941–1944” – publikacja: „Ciechanowiecki Rocznik Muzealny” t. VII, Ciechanowiec 2011.
Dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi stworzyć „Listę…” - Janusz Porycki