Caritas im. Św. Rocha w Ciechanowcu
Dodane przez cc_admin dnia Listopad 27 2008 14:00:48
   Caritas Diecezji Drohiczyńskiej Oddział przy Parafii Trójcy Przenajświętszej im. Św. Rocha w Ciechanowcu został powołany dekretem Dyrektora Caritas Diecezji Drohiczyńskiej ks. Walentego Wojtkowskiego 17. lutego 1999 r. na prośbę ks. kan. mgra Bogusława Kiszko za zgodą ks. bpa Antoniego Dydycza Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej. Poprzednio pracą na rzecz najuboższych zajmowała się nieformalna grupa charytatywna pod kierunkiem ks. Proboszcza i delegowanych do współpracy z wolontariuszami ks. Wikariuszów. 5. kwietnia 1978 r. grupa taka otrzymała dyplom uznania Kościelnej Akcji Miłosierdzia w Polsce.
   Organizacja otrzymała Statut oraz rejestrację Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, które to dokumenty pozwoliły na rozpoczęcie planowej i systematycznej działalności dobroczynnej.
   Początkowo Oddział Caritas w Ciechanowcu obejmował swoją opieką rodziny potrzebujące z całej gminy Ciechanowiec, a nawet innych okolicznych miejscowości, z których dzieci dojeżdżały do szkół w Ciechanowcu. W 2005 r. powstał Oddział Caritas przy Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Diecezji Łomżyńskiej, który objął opieką potrzebujących mieszkańców prawobrzeżnej części Ciechanowca i wsi parafialnych, natomiast Oddział Caritas im. Św. Rocha pracuje na rzecz parafian Trójcy Przenajświętszej. Pomimo odrębności statutowej nadal wolontariusze Caritas wspólnie organizują akcje dobroczynne, z których dochód przeznaczany jest na wieloraką pomoc najuboższym, głownie dzieciom i rodzinom wielodzietnym. Tradycyjnie, od początku działalności, organizowane są Andrzejkowe Bale Dobroczynne połączone z aukcją dzieł sztuki, Majówki w Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka, przedstawienia jasełkowe, zbiórki żywności w okresach przedświątecznych, zbiórki odzieży.
   Dzięki życzliwości i wielkiemu sercu bardzo wielu mieszkańców Ciechanowca akcje te przynoszą znaczne środki, które umożliwiają refundację posiłków szkolnych, zakup podręczników, leków, sprzętu rehabilitacyjnego, a czasem także opału na zimę, czy innych niezbędnych do przeżycia rzeczy.
   Od 2004 roku Oddział Caritas im. Św. Rocha zajmuje się też rozdziałem pomocy żywnościowej w ramach „Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym" (PEAD) za pośrednictwem Banku Żywności w Olsztynie. Co roku rozdziela
najuboższym rodzinom kilka ton żywności: mąkę, cukier, makaron, mleko, kasze, sery, dżem, konserwy i inne produkty żywnościowe.
   Wolontariusze Caritas włączają się także w ogólnopolskie akcje charytatywne: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużnę Wielkopostną, sprzedaż zniczy i kwiatów z okazji Dnia Zmarłych, sprzedaż baranków lub chlebków wielkanocnych. Dochód z tych akcji umożliwia udzielanie pomocy przez Caritas Polską na całym świecie.
   Współpraca z Caritas Diecezjalną i Caritas Polską umożliwia corocznie organizowanie bezpłatnego wypoczynku letniego i zimowego około 12-15 dzieciom z najuboższych rodzin, które bez takiej pomocy nie miałyby szans na wypoczynek i pobyt w lepszych niż w domu warunkach.
Caritas Ciechanowiec