Historia Zgromadzenia Sióstr Antonianek
Dodane przez cc_admin dnia Wrzesień 05 2007 20:20:44

Błogosławiony Ojciec Anastazy Pankiewicz


   Zgromadzenie Sióstr Antonianek od Chrystusa Króla założył w Łodzi w latach czterdziestych (chyba raczej trzydziestych - przyp. cc_admin) bł. o. Anastazy Pankiewicz z Zakonu Braci Mniejszych (Bernardynów). Swą pracę Siostry rozpoczęły udzielając pomocy najbiedniejszym i najbardziej potrzebującym dzieciom z rodzin wielodzietnych oraz sierotom. W swoim domu przy ul. Mariańskiej 3 założyły mały sierociniec oraz w miarę swoich możliwości pomagały rodzinom cierpiącym głód i niedostatek. Wybuch II Wojny Światowej przerwał działalność Zgromadzenia. Założyciela aresztowano i zabrano do obozu w Dachau. Tam wraz z innymi kapłanami poniósł śmierć 20 maja 1942 r.
   Dnia 13 czerwca 1999 r. został beatyfikowany przez Papieża Jana Pawła II jako jeden ze 108 męczenników II wojny światowej.
   Natomiast siostry zostały wywiezione do obozu dla zakonnic w Bojanowie, skąd powróciły do Łodzi w 1945 r. Mimo trudnych warunków materialnych na nowo z zapałem oddały się pracy charytatywnej, przygarniając do swego domu powojenne sieroty i dzieci z ubogich rodzin. Zgromadzenie zostało zatwierdzone na prawach diecezjalnych przez księdza biskupa Michała Klepacza, Ordynariusza Łódzkiego dnia 22 grudnia 1959 roku, obierając sobie za szczegółowy cel działalności obronę życia nienarodzonych dzieci.

   Uczestnicząc w królewskiej misji Chrystusa, pragniemy być ludem służącym życiu. Realizując cel Zgromadzenia, chcemy głosić prawdę, że życie ludzkie jest święte i nienaruszalne, że istota ludzka powinna być traktowana jako osoba od chwili poczęcia, bo nie stanie się nigdy człowiekiem, jeśli nie jest nim od tego momentu.
   Poświęcając poprzez śluby swoje życie Bogu, oddajemy je z miłości właśnie tym bliźnim najsłabszym i najbardziej potrzebującym.
   Ewangelii życia służymy bezpośrednio prowadząc Dom Samotnej Matki.
   Wysławiając Ewangelię życia, w codziennej modlitwie chwalimy i błogosławimy Boga Stwórcę za dar życia, błagając Go za każde poczęte i zagrożone dziecko oraz wynagradzając za wszystkie grzechy przeciwko życiu.
   W codzienności składamy dar z siebie przez gesty ofiary, często niepozornej i ukrytej.
(por. Evangelum vitae)
   Opowiadając się po stronie życia organizujemy rekolekcje i dni skupienia dla dziewcząt poświęcone godności i powołaniu kobiety, służbie życiu i Duchowej Adopcji dziecka poczętego.
   Nasz założyciel, bł. Ojciec Anastazy Pankiewicz pozostawił nam w testamencie symbol „wyciągniętych dłoni", które w brutalny sposób stracił przed śmiercią, w geście pomocy współwięźniowi. Podejmując to przesłanie i wezwanie do służby, angażujemy się w duszpasterstwo dzieci i młodzieży biorąc udział w oazach i pielgrzymkach, zajmujemy się katechizacją, pracą w kancelariach parafialnych i zakrystiach, służymy ubogim zgłaszającym się na furtę wydając im posiłki, wspomagamy zwracających się o pomoc więźniów.
   Pracujemy również w Katolickim Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym Ojców Bernardynów, kontynuując dzieło O. Anastazego, twórcy tej szkoły, katechizując oraz służąc pracą w kancelarii i szkolnej bibliotece.

Siostra Weronika


Święty Antoni