Regestr poboru Króla jegomości - cz. 1
Dodane przez cc_admin dnia Lipiec 24 2007 09:16:25
   Regestr poboru Króla jegomości na obronę rzeczypospolitej, wedle uchwały sejmu warszawskiego w roku 80 (1580) uczyniony przez mię Jana Grota sędziego drogickiego a poborcę w tymże roku w powiecie drogickim, mielnickim, dla uczynienia liczby do skarbu Króla jegomości.

[...]

Miasteczko Cziechanowiecz.


   Sławny Maciej Cholewa burmistrz ciechanowiecki z radą swą poddany wielmożnego pana Mikołaja Kiszki, dali:
Z domów rynkowych 55, po gr.6, czyni zł. 11.
Z domów ulicznych 139, po gr. 4, czyni zł. 18 gr. 16.
Z domów nędznych ulicznych 37, po gr. 3.
Z chałup 44, po gr. 2.
Z włók miejskich 63 1/2, po gr. 30.
Z ogrodów 12, po gr. 1.
Rzeźników, szewców, kuśnierzów, w liczbie ich 28, po gr. 30.
Przekupniów, piekarzów, chmielników, skórników, łojowników, w liczbie ich 30, po gr. 15.
Kół młynnych dorocznych 3, po gr. 12.

   Z strony panów Szwejków.
Sławn. Benedykt Wesołowski burmistrz z radą swą ciechanowiecki, z strony panów Szwejków dali:
Z domów rynkowych 10, po gr. 6.
Z domów ulicznych 16, po gr. 4.
Z domów nędznych 17, po gr. 3.
Z domów nędzniejsz. 15, po gr. 2.
Z włók osiadłych 8 1/2, po gr. 30.
Z włók pustych 2, po gr. 10.
Szewców ubogich 2, po gr. 15.
Kotłów gorzałczanych 3, po gr. 24.
Od piekarki 1, dał gr. 15.
Od ubogich przekupniów 16, po gr. 15

[...]

Parochia Cziechanowska Wińska.


   Wsi jegomć pana wojewody do Ciechanowcza.

   Urodzony Piotr Czechowski, urzędnik jegomć pana wojewody podlaskiego dał z Przybysina, z włók 13 osiadłych, po złotemu.
Tenże dał z ogrodników 4 bezrolnych, gr. 16.
Z Kosiorków, z włók osiadłych 3, po złotemu.
Z Kozarzów, z włók osiadłych 7 1/2, po złotemu.
Od ogrodnika bezrolnego 1, gr. 4.
Z Tworkowic, z włók osiadłych 7, po złotemu.
Od 1 koła dorocznego, gr. 12.
Z Bojanki, z włók osiadłych 8, po złotemu.
Ztamtądże od 1 ćwierci osiadłéj włóki, gr. 7, sz. 4.
Od ogrodników bezrolnych 4, po gr. 4.
Od kół wodnych dorocznych 2, po gr. 12.
Z Kołaków, z włók osiadłych 7 1/2, po gr. 30.
Od ogrodników bezrolnych 4, po gr. 4.
Od koła 1 dorocznego, gr. 12
Z Matcza, z włók osiadłych 7 1/2, po złotemu.
Od 1 ogrodnika bezrolnego, gr. 4.
   Ślachetny Rafał Zalewski, urzędnik jegomć pana wojewody podlaskiego, dał z Krzemienia, z włók osiadłych 30, po złotemu.
Od ogrodników rolnych 12, po gr. 16.
Od ogrodników bezrolnych 20, po gr. 4.
Od 9 kół wodnych dorocznych, po gr. 12.
   Ksiądz Nikodem, pleban ciechanowski, dał z plebaniéj ciechanowskiéj z włóki osiadłéj, zł. 1.
Tenże ksiądz pleban dał z Kucińskiéj parafiéj od 2 ogrodników bezrolnych, po gr. 4.

   Wsi do Cziechanowcza panów Sweików.

   Ślachetny Stanisław Swejkowski z cześnikami swemi i z dziatkami niegdy Antoniego Swejka i z p. wdową Stanisławową z Tworkowic, Kozarzów z włók osiadłych 12, po złotemu.
Z półwłóczka 1 pustego, gr. 5.
Od ogrodników bezrolnych 10, po gr 4.
Z Tworkowic, od 1 koła dorocznego, gr. 12.
Z Sweików i Treblini, z włóki jednéj osiadłéj i z ćwierci jednéj osiadłéj, zł. 1, gr. 7, sz. 4.
Z 2 ogrodników bezrolnych, po gr. 4.
   Woythowicze Stare, ślachetny Bartosz, niegdy Ludwików z Wojtkowicz Starych, dał z cześnikami swemi, z włók ziemskich 6 i 2/3, po gr. 15, (zł. 3 gr. 10).
   Glina, Dadi, ślachetny Maciej niegdy Wojtkowski z cześnikami swemi, dał z włók ziemskich 6 2/3, po gr. 15.
Ślachetny Jan Lenartow z Dadów z cześnikami swemi, dali z Dadów Wojtkowicz, z włók ziemskich 6 i 2/3, po gr. 15.
   Niemiie Stare, ślachetny Jan Tomkowicz z cześnikami swemi, dał z Staréj wsi, Jarmołtów, Witów, Sadów, Niemii, z włók ziemskich 10, po gr. 15.
   Niemiie, Skłodi, ślachetny Mikołaj Niemiski, komornik ziemski, dał z części synowéj z Skłodów, z włóki 1 ziemskiéj, gr. 15.
   Winna Stara, ksiądz Maciéj Winski z Poświątnego, dał od ogrodników bezrolnych 2, po gr. 4.
Z półwłoczka osiadłego, dał dla ubóstwa gr. 10, ( a gr. 5 mu odpuszczono).
Od komornic 2, po gr. 2.
Ślachetny Stanisław niegdy Jana z cześnikami swemi, z Winnéj dał z włók ziemskich 5, po gr. 15.
Od 1 koła dorocznego, gr. 12.
   Winna, Wipichi, ślachetny Wojciech niegdy Stanisławów, dał z Winnéj, Wypychów, z cześnikami swemi, z włók ziemskich 5, po gr. 15.
   Winni, Krisczki, Witki, Czibory, Sutki, ślachetny Stanisław syn niegdy Jana z Sutkowa, dał z cześnikami swemi z tych wiosek, z włók ziemskich 6 1/2,(zł.3,gr.7,sz.4), z delacyéj.
Ślachetny Jan syn nieboszczyka Macieja i Wojciecha, dał z cześnikami z włók ziemskich 3 1/2, po gr. 15.
   Kocze Stare i Schabi, ślachetny Jan Wiński, Piotr Kocz, dali z cześnikami swemi z Staréj wsi, z włók ziemskich 9, po gr. 15.
   (Kocze Stare i Schabi), ślachetny Jan Kosiński, dał z włók pustych 2, po gr. 10.
   Kocze Maseti, ślachetny Jan Wiński, dał z cześnikami swemi z Koczów, z włók ziemskich 5, po gr. 15.
   Kocze Chizowo, Bazie, ślachetny Stanisław niegdy Wojciecha, dał z Koczów Baziów z cześnikami swemi, z włók ziemskich 15, po gr. 15.
   Kocze Borowe, ślachetna Piotrucha, żona Pawła Kłopotowskiego, dała z półwłóczka ziemskiego, gr. 7, sz. 4.
Ślachetny Maciej niegdy Wojciecha, dał z Koczów Borowych, z włók ziemskich 7 1/2, po gr. 15.
Ślachetny Łuniewski komornik z bracią swą dał z półwłóczka ziemskiego, gr. 7, sz. 4.
   Łempice Stare, ślachetny Abram syn Stanisławów, dał z czesnikami swemi z włók ziemskich 10, po gr. 15.
   Łempice Nowe, ślachetny Stanisław z Andratiów Nowéj Wséj, dał z cześnikami swemi z włók 3 1/2 ziemskich i 1/3 trzecizny ziemskiéj, po gr. 15, (zł. 1, gr. 27, sz.4).
   Radziszewo Króle, ślachetny Jan Jaszczult, dał z cześnikami swemi, z włók ziemskich 7 1/2, po gr. 15.
   Sienczuch, ślachetny Jerzy Radziszewski, dał z cześnikami swemi z włók 8 i 1/3 ziemskich, po gr. 15, (zł. 4, gr. 5).
Ślachetny Andrzéj Radziszewski, dał od koła dorocznego, g. 12.
   Radziszewo Stare, ślachetny Jakób niegdy Wawrzyńców z Radziszewa Antiqua, dał z cześnikami swemi, z włók ziemskich 5, po gr. 15.
Ślachetny Radziszewski Jan, dał z cześnikami swemi z Radziszewa, z włók ziemskich 5, po gr. 15.
   Choliewi, Trzaski, ślachetny Jan niegdy z Trzasków i Cholew, dał z cześnikami swemi, z włók ziemskich 10, po gr. 15.

Summa téj parochiéj:


Włók osiadłych 98, po złotemu.
Włók ziemskich 144 1/2, 2/3, po gr. 15 (zł. 72, gr. 7, sz 4).
Półwłóki osiadłe, gr. 10.
Włók pustych 2 1/2, po gr. 10.
Ogrodników rolnych 12, po gr. 6.
Ogrodników bezrolnych 50, po gr. 4.
Kół dorocznych 16, po gr. 12 (zł. 6, gr. 12).
Komornic 2, po gr. 2.

Summa pieniędzy, zł. 187, gr. 10, sz.4.

[...]


ŹRÓDŁA DZIEJOWE.
Tom XVII.
Część I-sza.
Polska XVI wieku
POD WZGLĘDEM
GEOGRAFICZNO-STATYSTYCZNYM.
Tom VI.
CZĘSĆ I-SZA
PODLASIE
(Województwo)
OPISANE PRZEZ
Aleksandra Jabłonowskiego
Warszawa.
1908.
Skład główny u Gebethnera i Wolffa.

CENA RB. 2.