Cerkiew w Ciechanowcu - notka
Dodane przez cc_admin dnia Wrzesień 11 2006 08:39:11
   Pierwsze dane o jej istnieniu pochodzą z XIV w. Źródła drukowane datę fundacji podają na wiek XVI. Istnieją wzmianki, że w mieście istniało dwie cerkwie jednocześnie. W okresie unii kościelnej, cerkiew p.w. św. Jerzego męczennika przeniesiono na ul. Malecką (obecnie ul. Mickiewicza) przez hrabię Tomasza Ossolińskiego w 1750 roku. Po powrocie unitów na łono Kościoła Prawosławnego (1839) w mieście wzniesiono kaplicę p.w. św. Aleksandra Newskiego w 1865 r. Na miejscu starej parafialnej świątyni w 1877 r. consekrowano obecną murowaną p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego. Przetrwała dwie wojny światowe. Podczas I wojny zamieniona na magazyny; druga zaś przekształciła ją w miejsce wykonywania egzekucji. W czasie II wojny poważnie uszkodzona, straciła na wyglądzie architektonicznym. Wysiłkiem wyznawców prawosławia i dotacji państwowych w latach 1977-1981 kapitalnie wyremontowana. Wyposażona w nowy ikonostas i inne untensylia cerkiewne. Zarejestrowana jako zabytek; cerkiew w Ciechanowcu od 1950 roku stanowiła filię parafii prawosławnej w Siemiatyczach. W 1982 r. erygowano jako samodzielną parafię.