Aneks nr 1
Dodane przez cc_admin dnia Lipiec 21 2006 12:32:21
Aneks nr 1

   Bez daty i miejsca wydania. Ulotka skierowana do żołnierzy WP [ludowego] i funkcjonariuszy UB, wydana przez 6 Brygadę Wileńską.

ŻOŁNIERZE W[ojska] P[olskiego] i U[rzędu] B[ezpieczeństwa]

   Ustawiczne krwawe i pełne tragedii walki wasze z oddziałami leśnymi nie przynoszą wam pożądanych sukcesów. Wręcz odwrotnie. Polityka pacyfikacji waszych czerwonych, lub wynaturzonych, pseudo polskich dowódców przez masowe aresztowania i stosowanie tortur, o których mieli pojęcie tylko Niemcy, doprowadza tylko do ustawicznego zwiększania się oddziałów leśnych.
   My z wami walki prowadzić nie chcemy.
   Walki te przynoszą śmierć dla wielu młodych, pełnych dzielności, patriotyzmu i prawa do życia istnień - śmierć zupełnie niepotrzebną.
   Oszczędźmy świętej Polskiej Krwi, której morze wytoczył z nas znienawidzony Niemiec, swoimi metodami masowych rozstrzeliwań, obozów koncentracyjnych, krematoriów, a którą wytacza dziś swoistą metodą czerwona Rosja, dążąc szatańskimi sposobami do wymarnowania najżywotniejszych sił naszego Narodu.
   Nie obchodzą nas partie, lub te, czy owe programy. My chcemy Polski suwerennej, Polski chrzścijańskiej, Polski - polskiej. Nami nikt rządzić nie może - ani Anglia, ani Ameryka, ni tym bardziej Rosja.
   Tak jak walczyliśmy w lasach Wileńszczyzny, czy na gruzach kochanej stolicy - Warszawy - z Niemcami, by świętej Ojczyźnie zerwać pęta niewoli, tak dziś do ostatniego legniemy, by wyrzucić precz z naszej Ojczyzny Sowietów.
   Święcie będziemy stać na straży wolności i suwerenności Polski i nie wyjdziemy dotąd z lasu, dopóki choć jeden Sowiet będzie deptał Polską Ziemię.
   My Polacy pogodzimy się z sobą w imię dobra Ojczyzny.
   Największą naszą, jako narodu tragedią - jest to, że krew przelewamy w bratobójczych walkach, z których korzyść odnoszą tylko sowieci, w walkach, których inicjatywę wysyła [styl] Moskwa, szczując żołnierzy Armii Polskiej na partyzantów, metodą najbardziej fałszywej i zakłamanej propagandy.
   Powtarzamy - my - Oddziały Leśne z wami żołnierze WP i UB walki nie chcemy.
   Jednak twardo i bezwzględnie prowadzić ją będziemy przeciwko każdemu wrogowi, choćby był nim nawet Polak.

   TAK NAM DOPOMÓŻ BÓG!
   CZOŁEM!
   SZOPSTA PARTYZANCKA BRYGADA LEŚNA!

   Ulotka została opublikowana w pracy K. Krajewskiego i T. Łabuszewskiego "Od "Łupaszki" do "Młota" 1944-1949. Materiały źródłowe do dziejów V i VI Brygady Wileńskiej", Warszawa 1993, s. 131-132.